Margrethelund 4, 9330 Dronninglund, Tlf.: 99454801 

Vi vil have børn, som mestrer livet i medgang og modgang

Vi ønsker at udvikle børnene til at blive harmoniske, robuste og selvhjulpne børn, der kan indgå i et værdifuldt fællesskab
 
I ”Den Grønne Giraf” har vi et velfungerende, forholdsvist nyt hus med mange glade og dygtige børn samt et dygtigt og erfarent personale.

Vi har en stor og dejlig legeplads, hvor der er mulighed for fordybelse og udfordringer. Der er bl.a. mulighed for at grave, lave sand- og mudderkager, kravle, krybe, rutsje, cykle og løbe. Vi har også et dejligt ”kolonihavehus”, hvor der er plads til stille aktiviteter og fordybelse. I det udendørs træværksted er der mulighed for at save, hamre, banke og kreere sjove ting. 

For os er det vigtigt, at børnene bliver robuste, udvikler sig og opnår læring samt indgår i et værdifuldt fællesskab. Børnene bliver mødt af voksne, der lægger vægt på anerkendelse, omsorg, nærvær og glæde i hverdagen. Vi har fokus på kost, bevægelse, sprog, trivsel og fællesskab.

Vi lægger vægt på et godt og konstruktivt forældresamarbejde, hvor vi ser hinanden som medspillere. Samarbejdet bygger på respekt, tillid og dialog. Sammen kan vi bidrage til at udvikle harmoniske og robuste børn.

Vi arbejder efter principperne i ICDP, den systemiske tilgang og Brønderslev Kommunes børnesyn.

Børnehaven er normeret til maksimalt 85 børn. Vi ønsker at se børnehaven som ét hus, der er inddelt i to aldersintegrerede grupper samt en gruppe for førskolebørnene. Der er dog samtidig mulighed for og plads til, at børnene leger på kryds og tværs i hele huset.

Leder af Den Grønne Giraf, Elsebeth Kaasing kan kontaktes på telefon 99 45 59 15, på mail-adressen elsebeth.kaasing@99454545.dk eller på børnehavnes telefon 99 45 48 01.