Margrethelund 4, 9330 Dronninglund, Tlf.: 99454801 

Ny vuggestuegruppe i Børnehuset Den grønne Giraf

Her i Den Grønne Giraf etablerede vi en vuggestue med opstart den 1. april 2019. Vores børnehave er blevet ombygget, så vi har skabt plads til 17 vuggestuebørn. Stuen er blevet indrettet med spiseplads, legetøj og forskellige læringsmiljøer for eksempel legekøkken, en elefant til motoriske udfoldelser, vægaktivitet, biler m.m. Stuen er opdelt i 2 grupperum, så der er plads til at gå fra med en lille gruppe børn og lave alderssvarende aktiviteter.

Der er indkøbt krybber og barnevogne med alt tilbehøret – det vil sige, at I som forældre kun skal medbringe sut, sutteklud, skiftetøj og udetøj – vi har resten.

Her i vores Børnehus vægter vi nærvær, omsorg og den tætte kontakt mellem barnet og den voksne. Det første vi gør, når barnet begynder, er at danne en relation til barnet og jer forældre. Vi ønsker et tæt samarbejde med jer, hvor vi sammen hjælper hinanden med at skabe læring og udvikling for barnet samtidig med, at vi hjælper hinanden med barnets dannelse.

Vi møder barnet ud fra den udvikling, barnet er i og sætter udviklingsmålene der ud fra. Vi tilrettelægger dagen ud fra barnet behov: hvis barnet eks. sover 2 gange om dagen, vil vi fortsætte denne rytme.

Der bliver også indrettet en lille adskilt legeplads til vuggestuebørnene, hvor de kan lege uden de store børnehavebørn. Vuggestuebørnene kommer selvfølgelig også med på den store legeplads i det omfang, de kan rumme det og i forhold til hvilke behov de har.

 

Den 1. april startede vi op med 3 børn og der kommer løbende flere børn. Vi har ansat 2 pædagoger, der har erfaring med vuggestue. Desuden har vi ansat en kok, der skal varetage kosten i vuggestuen. Der serveres kolde/varme retter og maden laves ud fra SST`s (Sundhedsstyrelsens) anbefalinger.

 

Ring endelig til os på tlf. 9945 4801, så vi kan aftale et tidspunkt, hvor I kan komme forbi og se vores nye rammer.

 

Vi vil have børn, som mestrer livet i medgang og modgang

Vi ønsker at udvikle børnene til at blive harmoniske, robuste og selvhjulpne børn, der kan indgå i et værdifuldt fællesskab
 
I ”Den Grønne Giraf” har vi et velfungerende, forholdsvist nyt hus med mange glade og dygtige børn samt et dygtigt og erfarent personale.

Vi har en stor og dejlig legeplads, hvor der er mulighed for fordybelse og udfordringer. Der er bl.a. mulighed for at grave, lave sand- og mudderkager, kravle, krybe, rutsje, cykle og løbe. Vi har også et dejligt ”kolonihavehus”, hvor der er plads til stille aktiviteter og fordybelse. I det udendørs træværksted er der mulighed for at save, hamre, banke og kreere sjove ting. 

For os er det vigtigt, at børnene bliver robuste, udvikler sig og opnår læring samt indgår i et værdifuldt fællesskab. Børnene bliver mødt af voksne, der lægger vægt på anerkendelse, omsorg, nærvær og glæde i hverdagen. Vi har fokus på kost, bevægelse, sprog, trivsel og fællesskab.

Vi lægger vægt på et godt og konstruktivt forældresamarbejde, hvor vi ser hinanden som medspillere. Samarbejdet bygger på respekt, tillid og dialog. Sammen kan vi bidrage til at udvikle harmoniske og robuste børn.

Vi arbejder efter principperne i ICDP, den systemiske tilgang og Brønderslev Kommunes børnesyn.

Børnehaven er normeret til maksimalt 85 børn. Vi ønsker at se børnehaven som ét hus, der er inddelt i to aldersintegrerede grupper samt en gruppe for førskolebørnene. Der er dog samtidig mulighed for og plads til, at børnene leger på kryds og tværs i hele huset.

Leder af Den Grønne Giraf, Elsebeth Kaasing kan kontaktes på telefon 99 45 59 15, på mail-adressen elsebeth.kaasing@99454545.dk eller på børnehavnes telefon 99 45 48 01.